Kalkulator nawoju

Kalkulator nawoju

 
  • wpisz średnicę zewnętrzną nawoju
  • wpisz średnicę zewnętrzną glizy
  • wpisz całościową grubość materiału

Uwaga:

Kalkulator oblicza na podstawie wprowadzonych danych szacunkową długość materiału na rolce. Niektóre materiały mogą ulegać zgnieceniu, dlatego jest to tylko szacunkowa długość.

Rysunki